lamela-1 - jednoiposoban

SPRAT
ULAZ
STAN
KVADRATURA
DOSTUPNOST
DETALJNIJE
Prizemlje
A1
Stan 1
44.08 m2
Dostupan
1
A1
Stan 7
44.02 m2
Dostupan
1
A1
Stan 8
44.02 m2
Dostupan
2
A1
Stan 11
44.00 m2
Dostupan
2
A1
Stan 12
44.02 m2
Dostupan
1
B1
Stan 5
44.02 m2
Dostupan
1
B1
Stan 6
44.02 m2
Dostupan
1
B1
Stan 7
44.02 m2
Dostupan
1
B1
Stan 8
44.02 m2
Dostupan
2
B1
Stan 9
44.02 m2
Dostupan
2
B1
Stan 10
44.02 m2
Dostupan
2
B1
Stan 11
44.02 m2
Dostupan
prizemlje
C1
Stan 3
44.02 m2
Dostupan
prizemlje
C1
Stan 4
44.08 m2
Dostupan
1
C1
Stan 5
44.02 m2
Dostupan
1
C1
Stan 6
44.02 m2
Dostupan
2
C1
Stan 10
44.02 m2
Dostupan

PONUDA STANOVA PO LAMELAMA

Ruma raspolaže velikim brojem predškolskih ustanova, ali i osnovnih i srednjih škola. Ima jako razvijenu infrastrukturu što znači da raspolaže zdravstvenim ustanovama, apotekama, centrom za socijalni rad i gerontološkom službom. U gradu postoje tri pravoslavne crkve, jedna katolička, muzej i biblioteka.